شناور پمپیران

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
آبدهی به متر مکعب بر ساعت/Capacity
 60
 80
100 
120 
140 
160 
180 
 
 
 
ارتفاع کل به متر Head(m) /
 8A243/2+374/2
 56
54 
52 
48 
43 
36 
28 
 
 
 
 9A373/2+374/3
 84
 81
 78.5
73 
65
54 
43 
 
 
 
(9A453/2+374/4a  (152/147
 .109
 106
 102
 94.5
 84
 70
54.5 
 
 
 
( 9A553/2+374/5a(152/147
 136.5
 132.5
 127.5
 118.5
 105
 87.5
 68.5
 
 
 
( 9A623/2+374/6a (149/144
 158
 153
 145
 133
116 
95 
71 
 
 
 
9A733/2+374/6 
168 
163 
157 
146 
131 
110 
87 
 
 
 
( 9A733/2+374/7a(149/144
 184
178 
170 
155.5 
136 
111 
 83
 
 
 
 10A623/2+347/7
 196
 190
 184
 171
153 
128 
101.5
 
 
 
 10A923/2+374/8
 224
 217
 210
 195
 175
 147
 116
 
 
 
 10A1103/2+347/9
 252
 243
 235
 219
 195
 162
 129
 
 
 
 10A1103/2+374/10
 279.5
 269.5
 261
 243
 216
 179.5
 143
 
 
 

 

 

 

 

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
تعداد
طبقه
قدرت/power
جریان
قطر
چاه
قطر لوله
وزن
ارتفاع
 
طول
قطر سوپاپ
KW
HP
 A
 .In
 .In
 kg
 m
 mm
8A243/2+347/2
 2
 24.5
 33
51 
10 
 6
249 
64 
2220 
9A373/2+374/3 
37 
50 
80 
10 
 6
 334
 96
2380 
( 9A453/2+374/4a  (152/147
 4
 4.5
 62
 96
 10
 6
 372
124 
2620 
 6
( 9A553/2+374/5a  (152/147
 5
 55
 75
 115
 10
 6
403 
155
2830
 6
(9A623/2+374/6a   (149/144
62.5 
85 
132 
10 
 8
 441
 180
 3050
 6
9A733/2+374/6 
 6
 73.5
 100
 155
 10
 8
 465
 192
 3190
 6
(9A733/2+374/7a (149/144
 7
 73.5
 100
 155
10 
 8
 481
 210
3330 
10A923/2+373/7 
 7
 92
 125
 187
 12
 8
 522
 224
3280 
10A923/2+374/8 
 8
 92
 125
 187
 12
 8
538 
256 
3420 
 6
 10A1103/2+374/9
 9
 110
 150
 222
 12
 8
590 
288 
3680 
 6
 10A1103/2+374/10
 10
 110
 150
 222
12 
 8
606 
320 
382 
 6