شناور پمپیران

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
آبدهی به متر مکعب بر ساعت/Capacity
 8
 10
 12
 14
 16
 18
 20
 
 
 
ارتفاع کل به متر Head(m) /
 6c0223/2+193/2
 36
 35
 33
 32
 29
 26
 23
 
 
 
 6e33/2+193/3
 53
 52
 50
 48
 44
40 
36 
 
 
 
 6e53/2+193/4
 72
 70
 67
 64
 59
 53
 47
 
 
 
 6e53/2+193/5
 98
 87
 84
 81
 74
67 
60 
 
 
 
 6e73/2+193/6
 105
 103
 98
 92
 85
 78
70 
 
 
 
 7a93/2+193/7
 123
 122
 117
 111
 103
92 
82 
 
 
 
 7a93/2+193/8
 141
 138
 133
 125
 116
105 
92 
 
 
 
 7a113/2+193/9
 161
 157
 151
 143
 133
120 
107 
 
 
 
 7a113+193/10
 177
 175
 168
 159
 146
133 
118 
 
 
 
 7a133/2+193/11
 196
 194
 183
 175
 165
 146
131 
 
 
 

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
تعداد
طبقه
قدرت/power
جریان
قطر
چاه
قطر لوله
وزن
ارتفاع
 
طول
قطر سوپاپ
KW
HP
 A
.in
.in
 kg
 m
mm 
6c0223/2+193/2 
 2
2,2 
 3
 5,4
 10
 21/2
 84
 41
1291 
 2
 6e33/2+193/3
3,7
 5
 8.8
10 
 21/2
 88
59 
1435 
2
 6e53/2+193/4
 4
 5,5
7,5 
13 
10 
21/2
 106
 79
1560 
2
 6e53/2+193/5
 5
 5,5
 7,5
 13
 10
21/2
 110
 99
 1605
2
6e73/2+193/6 
7,5 
 10
 17
 10
21/2
 120
 118
1720 
2
 7a93/2+193/7
 7
 9,2
 12,5
 20
 10
21/2
 135
 139
1690 
2
7a93/2+193/8 
 8
 9,2
 12,5
 20
 10
21/2
 140
 159
1735 
2
7a113/2+193/9 
 9
 11
 15
 24
 10
21/2
 151
 197
 1850
2
7a113/2+193/10
 10
 11
 15
 24
 10
 21/2
 156
 198
1895 
2
 7a133/2+193/11
 11
 13
 18
 28
 10
 21/2
 168
 217
1980
2