شناور پمپیران

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
آبدهی به متر مکعب بر ساعت/Capacity
 15
 20
25 
30 
35 
 
 
 
 
 
ارتفاع کل به متر Head(m) /
6e33/2+233/2
 35
32 
29 
24 
19 
 
 
 
 
 
 6e53/2+233/3
 52
 49
 43
 37
 29
 
 
 
 
 
 6e73/2+233/4
 69
 63
 55
 46
 35
 
 
 
 
 
 7a93/2+233/5
 86
 81
 71
 59
 46
 
 
 
 
 
 7a113/2+233/6
 104
 96
 84
 72
 55
 
 
 
 
 
 7a133/2+233/7
 122
 113
 100
 83
 65
 
 
 
 
 
 7a153/2+233/8
 138
 128
 113
 94
 76
 
 
 
 
 
 7a183/2+233/10
 172
 160
 141
 117
 95
 
 
 
 
 
 7a223/2+233/12
 207
 192
 170
 141
 114
 
 
 
 
 
 7a223/2+223/13
 224
 208
 183
 152
 123
 
 
 
 
 

 

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
تعداد
طبقه
قدرت/power
جریان
قطر
چاه
قطر لوله
وزن
ارتفاع
 
طول
قطر سوپاپ
KW
HP
 a
 .in
 .in
 kg
 m
 mm
6e33/2+233/2 
3.7 
8.8 
10 
92 
40 
1420 
 6e53/2+233/3
 3
 5.5
7.5 
13 
10 
 3
 104
 60
1555 
 6e73/2+233/4
 4
 7.5
 10
 17
10 
 3
 115
 80
1685
 7a93/2+233/5
 5
 9.2
 12.5
 20
 10
 3
 131
 100
1670 
 3
7a113/2+233/6 
 11
 15
 24
 10
 3
 144
 120
1800 
 3
7a133/2+233/7 
13 
18 
28 
10 
 3
 157
 139
1895 
7a153/2+233/8
15 
20 
32 
10 
 3
 172
 158
2015 
 7a183/2+233/10
 10
18.5 
25 
40 
10 
 3
 197
 177
 2210
 7a223/2+233/12
 12
 22
 30
 47
 10
 3
216 
197 
2375 
7a223/2+233/13
 13
 22
 30
 47
 10
 3
216 
30 
24