سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
250 
200 
150 
100 
50 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
23.8 
15 
11 
 125
150 
209
8.8
11.6
13.1
 13.7
 13.8
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 23.8
15 
 11
 200
 6.3
 9.8
 11.7
 12.5
 12.6
 16.5
 10
7.5 
190 
 _
7.8 
10.1 
11.2 
11.4 
16.5 
10 
7.5 
180 
8.5 
9.9 
10 

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 450
 400
 300
 200
 100
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
131 
102 
 75
125 
150 
209 
40 
45.5 
52.3 
54.5 
55.2 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
131 
102 
75 
 200
32.2 
38 
46.5 
49.8 
50.4 
98 
75 
55 
 190
 30
 40
 44.6
 45.6
81.5 
 61
45 
 180
33.5 
39.5 
41