سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 300
 250
 200
 150
 100
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
58.5 
 41
30 
125 
 150
319 
 21.5
 27.5
31 
33.2 
34.3 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 58.5
 41
30 
 310
 _
 24.7
28.7 
31.2 
32.3 
 58.5
 41
30 
300 
 _
 21.2
26 
28.8
30.1 
 44
30 
22 
290 
 _
 17.5
23.2 
26.5 
28