سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: ‍‍‍ CK 45       پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 300
 250
200 
150 
100 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 104
75 
55 
125 
150 
404 
34 
45.5 
51.7 
55 
57 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 104
 75
55 
400 
32 
43.5 
50 
53.6 
55.6 
 85.5
 61
45 
380 
35.5 
48.6 
48 
50 
 70.5
 50
37 
360 
26.5 
37.2 
42.2 
45