سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- G

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 450
 350
 300
 200
 100
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 70.5
50
 37
 
 
150
 
 
200
319
 22.5
28.5
 30.5
33
 33.5
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
70.5
50
37
310
19.5
26.2
28.2
31
31.8
58.5
41
30
300
--
23
25.5
28.4
29.5
58.5
 41
30
290
 --
 20
23
 26.5
28