سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 500
 400
 300
200
 100
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
163
 122
90
 
 
150
 
 
200
 404
 37.5
 46.5
51.5
 55.5
 56.5
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 141
 102
 75
 380
 28.5
 38
 44.3
 48
 49.5
 141
 102
 75
 360
 22
 32
 39
 43.3
 44.5
 104
 75
 55
 340
--
 28.5
 34
38.5
 40