اتا بزرگ(آبدهی بالا)

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 600
500
400
 300
 200
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
44
30
 22
 
 
200
 
 
200
 230/230
 7.2
10.3
12.4
 14.1
15.3
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 36.5
 25
 18.5
 230/220
 6.2
 9.2
 11.4
 13
 14.2
 32
 20
 15
 230/210
 5.2
 8.4
 10.7
 12.2
 13.3
 32
 20
 15
 230/190
--
 7.7
 9.9
 11.5
 12.6