اتا بزرگ(آبدهی بالا)

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 900
800
600
400
 200
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 141
 102
 75
 
 
200
 
 
250
 330
 15
21.2
 28.9
 32.9
 35
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 141
 102
 75
 320
 12
 18.2
 26.2
 30.2
 32.2
 104
75
 55
 310
 --
 15.2
 23.3
 27.9
 30
 104
 75
 55
 300
 --
 12.3
 20.5
 25.3
 27.5