اتا بزرگ(آبدهی بالا)

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 1000
 800
 600
 400
 200
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 445
340
250
 
 
200
 
 
250
500
 10
69
 81
86
 88
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 362
 272
 200
 480
 42
 61
 73
 78.2
 80.3
 362
 272
 200
 460
 34
 52
 65
 70.6
 74
 294
 218
 160
 440
 --
 45
 58
 65
 66.3