اتا بزرگ(آبدهی بالا)

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 1100
900
700
 500
 350
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
104
 75
55
 
 
250
 
 
250
 290/290
 10.8
16
19.5
 22.5
 24.5
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 85.5
 61
 45
 290/250
 8
 13.5
 17
 19.5
 21
 70.5
 50
 37
 290/210
 --
 11.5
 15
 17.5
 18.8
 70.5
 50
 37
 290/190
 --
 10
 13.6
 16
 17