اتا بزرگ(آبدهی بالا)

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 1300
 1100
900
 700
500
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 163
 122
90
 
 
250
 
 
300
 330/330
 17.2
22.7
27
 30
 32.5
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 141
 102
 75
 330/300
 13.2
 19
 23.4
 26.7
 29
 141
 102
 75
 330/270
 11
 17
 21.5
 24.5
 27
 141
 102
 75
 320/250
 --
 15
 19.2
 22.2
 24.5