اتا بزرگ(آبدهی بالا)

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 1200
1000
800
600
400
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
362
 272
 300
 
 
250
 
 
300
 405
35
43.5
48
 51.5
53.5
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 243
 180
 132
 380
 21
 32
 38.5
 42.5
 45.2
 163
 122
 90
 360
 --
 23.5
 31.5
 36.2
 39
 141
 102
 75
 340
 --
 17
 25
 30
 33.1