اتا بزرگ(آبدهی بالا)

كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

مشخصات

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 1550
 1300
 1050
 800
 550
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 
 530
 400
 
 
300
 
 
350
520
 70
80
 86
 90
 91.5
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 
 470
 355
 510
 64.5
 75
 82
 86
 88
 
 420
 315
 490
 --
 66
 74
 79
 81
 
 350
 260
 470
 --
 56
 65
 71
 74