سانتریفیوژ پمپیران

 مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
18 
16 
14 
11 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 4
 1.5
40 
65 
209 
 9.8
11.5 
12.6 
13.7 
14.3 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
2.8 
 1.5
 1.1
200 
 9.4
10.8 
12.3 
13 
 2.8
 1.5
 1.1
190 
8.7 
10.5 
11.5 
 2.2
 1
0.75 
180 
 8.9
 10.2

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 35
30 
 25
20 
15 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 22
 15
 11
 40
65 
209 
 41
 48
 53
56 
57.5 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 22
 15
11 
 200
 31
 40
 46
50 
52.5 
 15.7
 10
7.5 
 190
 31.5
39 
44 
 46.5
 11.6
 7.6
 5.5
180 
 _
 31
37.5 
 41