سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 35
 30
 25
 20
15
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
4
 2
 1.5
 
 
50
 
 
65
169
 7.5
8.1
 8.6
8.8
 9
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
2.8
1.5
1.1
160
--
6.8
7.4
7.8
7.9
2.2
1
0.75
150
 --
5.4
6.2
6.7
7
1.7
0.75
0.55
140
 --
---
5
5.6
 6

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 70
 60
 50
 40
 30
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 22
 15
 11
 
 
50
 
 
65
 169
 30
32.5
 34.2
 35.3
 36
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
15.7
10
7.5
160
24
27.5
29.8
31
32
15.7
10
7.5
150
--
21.5
25
27
28
11.6
7.5
5.5
140
 --
--
19.8
 22.5
24