سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 40
 35
 30
 25
 20
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 8.8
 5.5
4
 
 
50
 
 
65
259
14.8
 17.4
 19.2
 20.4
 21.5
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
7.5
4
3
250
12
14.8
17
18.5
19.5
7.5
4
3
240
9.6
12.6
14.7
16.5
17.5
5.2
3
2.2
 230
--
10.5
12.8
14.5
15.5

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 80
 70
60
45
30
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 54
 41
30
 
 
50
 
 
65
259
 61
70
78
 85
 90
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
39.5
30
22
250
53
62
70
78
82
 34
25
18.5
240
--
54
62
70.3
75
34
25
18.5
230
 --
46
55
63
69