سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 70
 60
 50
 40
30
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
4
2
 1.5
 
 
65
 
 
80
139
 3.8
 4.6
 5.2
 5.6
 5.9
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
2.85
1.5
1.1
130
1.8
2.8
3.8
4.4
4.8
2.25
1
0.75
120
--
1.8
2.7
3.4
3.9
1.73
0.75
0.55
110
 --
--
1.8
2.4
3

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 140
 120
 100
 80
60
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
22
 15
11
 
 
65
 
 
80
 139
14.3
17.8
20.3
 22
 23
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
15.7
10
7.5
130
7.5
11.8
15.3
17.8
19.5
11.6
7.5
5.5
120
--
7
10.7
13.6
15.7
9.15
5.5
4
110
 --
--
7.2
10
12