سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 80
 70
50 
 40
20 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 5.25
2.2 
 65
80 
 169
 4.6
6.1 
 8.3
 9
9.6 
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 4
1.5 
160 
 2.9
4.4 
6.9 
7.7 
8.6 
 4
 2
1.5 
 150
 _
2.8 
5.4 
 6.3
 7.3
 2.85
 1.5
1.1 
 140
 _
4.1 
6.1 

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 160
 140
100 
 80
40 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 29.2
20 
15 
65 
80 
 169
 19
 25
33.5 
 36
 38.7
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
29.2 
 20
15 
 160
 _
 18
28 
31 
34.3 
 22
 15
11 
 150
 21.5
25 
 29
15.7 
 10
 7.5
 140
 _
17.5 
21 
25