سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
130 
110 
90 
70 
50 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 7.89
 80
 100
169 
 4.9
 6.9
8.2 
8.9 
 9.3
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
5.52 
 3
2.2 
160 
 3
 5
 6.4
7.4 
5.52 
2.2 
150 
 _
 3.5
 5
 6
6.6 
 2.85
 1.5
1.1 
140 
 _
 2.2
 3.6
4.7 
5.4 

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 250
200 
150 
 100
 50
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
39.5
 30
22
80 
100 
169 
 19.2
28.5 
33.1 
 35.4
 36.3
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
34
25
18.5
160 
 13.5
 23
28.1 
31 
 32.3
29.2
20
15
 150
 _
 17.2
 22.8
 26
 27.7
22
15
11
 140
 _
12.1 
 17.8
 21.7
23.3