پمپ گل کش

مشخصات كلي پمپ هاي گل كش

قطر خروجي: 50 تا 150 ميلي متر

ظرفيت آبدهي: 10 تا 350 متر مكعب در ساعت

ارتفاع : 10 تا 70 متر

درجه حرارت سيال در آببندي

- با نوار گرافيت : 20- تا 110 درجه سانتيكراد

جنس مواد :

محور: فولاد 1.4021

پروانه: چدن GG-25

محفظه : چدن GG-25

جنس مواد بر حسب تقاضا قابل تغيير است.

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
150
 125
 100
75
 50
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 58.5
 41
 30
 
 
80
 
 
100
 330
 --
 38
 39.7
 40.5
 40.8
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 44
 30
 22
 305
 28
 31.5
 34
 34.9
 35
36.5
 25
 18.5
 280
 21.2
 25
 27
 28.9
29.5
 32
 20
 15
 255
13.5
 19
 21.8
 23
24