گراندفوس- GRUNDFOS

پمپ های فوق گردابی با پروانه های تک یا چند مجرایی

 • دبی (Q) : حداکثر 2500 لیتر در ثانیه
 • فشار (H) : حداکثر 116  متر ارتفاع
 • دمای سیال : از صفر تا 40+ درجه سانتیگراد
 • قطر لوله خروجی: 80 DN  تا 800 DN
 • قطر ذرات معلق در سیال : حداکثر 145 میلیمتر
 • انتقال آب های هرز
 • انتقال آب خام
 • پمپاژ لجن های آبدار
 • پمپاژ پس آب صنعتی  
 • محافظت کننده موتور
 • انواع مختلف پروانه
 • کار در حالت غوطه ور یا خشک
 • قابلیت کار با، بدون غلاف خنک کننده
 • پروانه با چند پیج به سادگی مستقر می گردد.
 • پوشش گسترده دبی و فشار

سایر امکانات ( انتخابی ) 

کاربرد:
در موارد زیر به کار برده می شوند:

 • سیستم های کنترل و حفاظت کامل
 • غلاف خنک کننده توسط دوران سیال
 • سیستم بیرونی تمیز کردن شفت سیل با پاشش آب
 • سنسورهای کنترلی