لوارا - LOWARA

پمپ جتي خودمكش سري BG

پمپ هاي سري BG با تاجكتور دروني خود سبك وزن و كاربرد راحتي داشته و جهت آب آشاميدني مناسب است .

مواردي كه جهت آب آشاميدني منازل حساسيت جهت استاندارد بهداشتي وجود داشته باشد پمپ BG  جايكزين مناسبي

براي پمپ هاي چدني پر مصرف خانگي مي باشد.

* كاربردها

* آبرساني منازل

* افزايش فشار در بوستر پمپ ها

* ابياري و سيستم فواره

* سيستم شستشو

* استخر هاي شنا

* مشخصات فني

* حداكثر آبدهي تا 4.2 متر مكعب در ساعت و حداكثر فشار تا 53 متر

* حداكثر فشار عملكردي : 8 Bar

* قابليت كاركرد مداوم

* گستره دماي سيال : 10- تا 40 درجه سانتيگراد

* جنس پروانه و بدنه پمپ : استينلس استيل

* جنس سيل مكانيكي استاندارد : سراميك / كربن/ EPDM

* كلاس عايقي F و درجه حفاظت IP55

 الكترو پمپ هاي خود مكش سري BG

رديف مدل قدرت (kw) قدرت(hp) حداكثر ارتفاع(m) حداكثر آبد هي(m/h) دهانه ورودي (اينچ) دهانه خروجي(اينچ)
1 BGIM3 0.37 0.5 36.9 3 1-1.4 1
2 BGIM5 0.55 0.75 40.2 3.6 1-1.4 1
3 BGIM7 0.75 1 45.4 3.6 1-1.4 1
4 BGIM9 0.9 1.2 49.6 3.9 1-1.4 1
5 BGIM11 1.1 1.5 53.2 4.2 1-1.4 1