لوارا - LOWARA

پمپ هاي سانتريفوژ پروانه باز سري CO

پمپ هاي CO داراي پروانه از نوع باز بوده وجهت پمپاژ مايعات با خاصيت خورندگي و داراي اجسام جامد معلق مناسب

مي با شند.

تمام اجزا در تماس با مايع ، از جنس استينلس استيل 316L مي باشد.

كاربرها

* سير كوله كردن روغن و مايع هاي شوينده

* مصارف صنعتي و كشاورزي ( كارخانجات باتري سازي ،پتروشيمي ، صنايع غذايي و ......)

* سير كوله كردن مايع هاي خنك كننده ماشين ابزار

* سيستم هاي تاسيساتي، گرمايشي و سرمايشي

* جهت مصارف آب آشاميدني

مشخصات فني

* حداكثر آبدهي تا 54 متر مكعب در ساعت و حداكثر فشار تا 5/24 متر

* پروانه هاي باز اين پمپ ها قادر به انتقال اجسام جامد معلق تا قطر 20mm مي با شند

* حداكثر فشار عملكردي : 8Bar

* قابليت كاركرد مداوم

* گستره دماي سيال : 10- تا 110 درجه سانتيگراد

* جنس پروانه ، فلنج و بدنه پمپ : استيل 316L

* جنس سيلمكانيكي استاندارد: كربن/ سراميك/ FPM

* جنس كاسه نمد از نوع k: سيليكون كربايد/ سيليكون كربايد/ FPM

 الكترو پمپ هاي استنلس سري CO و پروانه باز مارك LoWARA ساخت ايتاليا

رديف مدل ولتاژ برق قدرت(kw) قدرت(hp) حداكثر ارتفاع(m) حداكثر آبدهي (m/h) دهانه ورودي(اينچ) دهانه خروجي (اينچ)
1 CO350/11  سه فاز 1.1   1.5  17.3  27 1-1.2 1-1.4
2 CO350/15   سه فاز  1.5  2  20.3  30 1-1.2  1-1.4
3 CO500/15   سه فاز  1.5  2  16  42  2 1-1.2 
4 CO500/22   سه فاز  2.2  3  19.6  48  2 1-1.2
5 CO500/30   سه فاز  3  4  24.1  54  2 1-1.2
6 COM350/05   تك فاز  0.55  0.75  12  21 1-1.2 1-1.4
7 COM350/07   تك فاز  0.75  1  13.7  22.5 1-1.2 1-1.4 
8 COM350/11   تك فاز   1.1  1.5  17.3  27 1-1.2 1-1.4
9 COM350/15   تك فاز  1.5  2  20.3  30 1-1.2 1-1.4
10 COM500/15   تك فاز  1.5  2  16  42 2 1-1.2
11 COM500/22   تك فاز  2.2  3  19.6  48  2 1-1.2
12 COM350/05k   تك فاز  0.5  0.75  12  21 1-1.2 1-1.4
13 COM350/07k   تك فاز  0.7  1  13.7  22.5 1-1.2 1-1.4
14 COM350/11k  تك فاز   1.1  1.5  17.3  27 1-1.2 1-1.4
15 COM350/15k   تك فاز  1.5  2  20.3  30 1-1.2 1-1.4
16 COM500/15k   تك فاز  1.5  2  16  42 2 1-1.2
17 COM500/22k  تك فاز  2.2  3  20.2  48  2 1-1.2
18 CO350/15k   سه فاز  1.5  2  20.3  30 1-1.2 1-1.4
19 CO500/15k   سه فاز  1.5  2  16  42  2 1-1.2
20 CO500/22k   سه فاز  2.2  3  19.6  48  2 1-1.2
21 CO500/30k   سه فاز  3  4  24.1  54  2 1-1.2

 پمپ هاي بدون الكتروموتور استنلس استيل سري CEF و COF  ماركLOWARA ساخت ايتاليا

رديف مدل قدرت(kw) قدرت(hp) حداكثر ارتفاع(m) حداكثر آبدهي (m/h) دهانه ورودي (اينچ) دهانه خروجي (اينچ)
 1  COF350/103  0.67  0.9  11.9  18 1-1.2 1-1.4
 COF350/110  0.82 1.1   13.5  18 1-1.2 1-1.4
 3  COF350/128  1.1  1.5  16.8  24 1-1.2 1-1.4
 4  COF350/135  1.5  2  19.7  30 1-1.2 1-1.4
 COF500/125  2.4  3.2  19.5  48  2 1-1.2
 COF500/138  3.3  4.4  23.7  56  2 1-1.2
 7  COF350/103k  0.67  0.9  11.9  18 1-1.2 1-1.4
 8  COF350/110k  0.82  1.1  13.5  18 1-1.2 1-1.4
 9  COF350/128k  1.1  1.5  16.8  24 1-1.2 1-1.4
 10  COF350/135k  1.5  2  19.7  30 1-1.2 1-1.4
 11  COF500/125k  2.4  3.2  19.5  48  2 1-1.2
 12  COF500/138k  3.3  4.4  23.7  56  2 1-1.2
 13  CEF70/5  0.75  1  30.8  4.8 1-1.4  1
 14  CEF210/5  1.1  1.5  31.3  9.6 1-1.4  1
15   CEF210/3  1.1  1.5  20  18 1-1.4 1-1.4
16   CEF370/2  2.08  2.6  27.5  18 1-1.4 1-1.4
17  CEF370/2  1.87  2.5  19.9  27  2 1-1.4
 18  CEF370/3  2.2  3  22.9  30  2 1-1.4