طبفاتی فشار قوی پمپیران-WKL

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 200 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 2 تا 950 متر مكعب در ساعت          ارتفاع:  تا 480 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 10- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 10- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:     

 محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
 
فلنچ پمپ
MM
قطر پروانه
MM
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
دور بردقیقه
1450
تعداد طبقات
رانش
OUT
مکش
IN
جریان/I
قدرت/POWER
رانش
OUTLET
مکش
INLET
 120
 200
 280
 360
 440
آمپرAMP
اسبHP
کیلواتKW
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
** 
 141
 100
 75
 
 
 
 
 
150 
 
 
 
 
 
200 
 360
 51
 47
 43
 38
33 
 
 
 
 
 
ارتفاع
(متر)
Head
(M) 
 163
 125
 90
 330
 84
 76
 68
 56
 --
 2a
 205
 150
 110
 345
 95
 85
 76
 66
 56
 2a
 243
 180
 132
 360
 102
 95
 86
 77
66 
 294
 218
 160
 345
 141
 127
 115
 99
84 
3a 
 362
 270
 200
 360
 154
 143
 130
 115
99 
 362
 270
 200
 345
 190
 170
 150
130 
105 
4a 
 445
 340
 250
 360
 205
 190
 173
 154
 132
 4
 445
 340
 250
 345
 237
 212
190 
165 
140 
5a 
 519
 427
 315
 360
 256
 238
 216
 192
 164
 5
 519
 427
 315
 345
 282
 254
 230
 198
168 
6a 
 628
 474
 350
 360
 308
 286
 260
 230
 198
 6