طبفاتی فشار قوی پمپیران-WKL

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 200 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 2 تا 950 متر مكعب در ساعت          ارتفاع:  تا 480 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 10- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 10- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:    

  محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
 
فلنچ پمپ
MM
قطر پروانه
MM
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
دور بردقیقه
1450
تعداد طبقات
رانش
OUT
مکش
IN
جریان/I
قدرت/POWER
رانش
OUT
مکش
INLET
 2
 3
 4
 5
آمپرAMP
اسبHP
کیلوات
 
 
 
 
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 
 
 
 
** 
 0.78
 0.34
 0.25
 
 
 
 
 
 
 
 
32
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 140
 8
 7
 6
 5
 
 
 
 
ارتفاع
(متر)
Head
(M) 
 1
 0.99
 05.
 0.37
 135
 13
 12
 10.5
 9
-- 
 2a
 1.73
 0.75
 0.55
 135
 19
 18
 16
 13
 --
 3a
 2.25
 1
 0.75
 135
 26
 24
 21
 18
 --
 4a
 2.85
 1.5
 1.1
 140
 36
 34
 31
 28
 23
 5
 4
 2
 1.5
 140
 44
 41
 38
 33
 27
 6
 4
 2
 1.5
 140
 51
 48
44 
39 
32 
 7
 5.52
 3
 2.2
 140
 58
 55
 50
 44
 36
 5.52
 3
 2.2
 140
 66
 62
 57
 50
 41
 9
 5.52
 3
 2.2
 140
 73
 69
 63
 55
 45
10 
5.52 
 3
 2.2
 140
 80
 76
 69
 61
 50
 11
 7.89
 4
  3
 140
 88
 83
 76
66
 55
 12
 7.8
 4
 3
 140
 95
 90
 82
 72
 59
13 
 7.89
 4
 3
 140
 102
 97
 88
 77
 64
 14
 7.89
 4
 3
 140
 109
 103
 94
 83
 69
15 
 9.26
 5.5
 4
 140
 117
 110
 101
 88
 73
16 
 9.26
 5.5
 4
 140
 124
 117
 107
 94
 78
 17
قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
 
فلنچ پمپ
MM
قطر پروانه
MM
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
دور بردقیقه
1450
تعداد طبقات
رانش
OUT
مکش
IN
جریان/I
قدرت/POWER
رانش
OUTLET
مکش
INLET
4 6 8 10 12
آمپرAMP
اسبHP
کیلواتKW
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 
 
 
**
 3.75
2
 1.5
 
 
 
 
32
 
 
 
 
40
135 27 25 23 19 --
 
 
 
ارتفاع
(متر)
 
Head
(m)
 1a
5.05
3
2.2
140 29 27 35 22 18
1
6.95
4
3
135 54 51 46 39 --
2a
9.15
5.5
4
140 58 55 51 44 32
2
9.15
5.5
4
130 74 69 60 49
--
11.6
7.5
5.5
140 87 83 76 66 54
3
15.7
10
7.5
140 116 110 101 89 72
4
15.7
10
7.5
135 135 127 115 97 --
5a
22
15
11
145 145 138 127 111
90
22
15
11
140 174 166 152 133 108
6
22
15
11
140 203 193 178 155 127
7
29.2
20
15
140 232 221 203 178 145
8
 29.2  20  15
140
 261