طبفاتی فشار قوی پمپیران-WKL

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 200 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 2 تا 950 متر مكعب در ساعت          ارتفاع:  تا 480 متر      

درجه حرارت سيال در آببندي

 با نوار گرافيت : از 10- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 10- تا 140 درجه سانتيگراد

 جنس مواد:

محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

 

قطر لوله
 
INCH
مشخصات موتور
 
فلنچ پمپ
 
MM
قطر پروانه
 
MM
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
دور بردقیقه
 
1450
تعداد طبقات
رانش
 
OUT
مکش
 
IN
 
جریان/I
 
قدرت/POWER
رانش
 
OUTLET
مکش
 
INLET
 4
 6
 
 8
 
 10
 12
 
آمپرAMP
 
اسبHP
 
کیلواتKW
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** 
 
 1.73
 
 0.75
 0.55
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50
 170
 11
 10
9
8
 
 
 
 
 
 
 
ارتفاع
 
(متر) 
 
Head
 
(M) 
 2.85
 1.5
1.1 
 170
 21
 20
 19
 16
 12
 2
 5.52
 3
 2.2
 170
 32
 31
 28
 24
 19
 3
 5.52
 3
 2.2
 170
 42
 41
 38
 32
 25
 7.78
 4
 3
 170
 53
 51
 47
 40
 32
 5
 7.89
 4
 3
 170
 63
 61
 56
 48
38 
 6
9.26
5.5
 4
170
 74
72
 66
 57
44 
 9.26
 5.5
 4
 170
 84
 82
 75
 65
 51
 8
 12.2
 7.5
505 
 170
 95
 92
 85
 73
 57
 9
 12.2
 7.5
 5.5
 170
 105
 102
 94
 81
 63
10 
 16.5
 10
7.5 
 170
 116
 113
 104
 89
 69
 11
 16.5
 10
7.5 
 170
 126
 123
 113
 97
 76
12 
 16.5
 10
 7.5
 170
 137
 133
 123
 105
 82
 13
 23.8
 15
 11
 170
 148
 144
 132
113 
 88
 14
 23.8
 15
11 
 170
 158
 154
 142
 121
 99
 15
 23.8
 15
 11
 170
 169
 164
 151
 129
 101
 16

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
 
فلنچ پمپ
MM
قطر پروانه
MM
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
دور بردقیقه
2900
تعداد طبقات
رانش
OUT
مکش
IN
جریان/I
قدرت/POWER
رانش
OUTLET
مکش
INLET
 8
 12
 16
 20
24
آمپرAMP
اسبHP
کیلواتKW

 

 

***

 

 

 

**

 9.15
5.5
4
 
 
 
40
 
 
 
50
 170
42
40
 37
23
26
 
 
 
 
ارتفاع
(متر)
 
Head
(m)
1
15.7
10
7.5
 165
79
76
69
58
--
2a
22
15
11
170
84
81
75
67
 52
2
22
15
11
165
117
 113
101
84
--
3a
29.2
20
15
170
126
122
112
101
 78
3
34
20
15
165
159
152
138
116
--
4a
34
25
18.5
170
168
162
150
135
 104
4
39.5
25
18.5
165
197
190
172
145
-
5a
39.5
30
22
170
210
203
188
169
 131
5
 39.5
30
22
165
239
229
208
175
-
6a
39.5
 30
22
170
252
244
225