طبفاتی فشار قوی پمپیران-WKL

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 200 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 2 تا 950 متر مكعب در ساعت          ارتفاع:  تا 480 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 10- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 10- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:

  محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
 
فلنچ پمپ
MM
قطر پروانه
MM
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
دور بردقیقه
1450
تعداد طبقات
رانش
OUT
مکش
IN
جریان/I
قدرت/POWER
رانش
OUTLET
مکش
INLET
 17
 24
31
 38
 45
آمپرAMP
اسبHP
کیلواتKW
 
 
 
 
***
 
 
 
 
** 
 5.52
 3
 2.2
 
 
 
 
65 
 
 
 
 
80 
 192
 13
 12
11 
 7
 
 
 
 
ارتفاع(متر)
 
Head
(m) 
 1
 9.26
 5.5
 4
 192
 25
 24
 21
 18
15 
 12.2
 7.5
 5.5
 192
 38
 36
 32
 28
 22
 3
 16.5
 10
 7.5
 192
 51
 48
 43
 37
 30
 4
 23.8
 15
 11
 192
 63
 60
 54
 46
37 
 23.8
 15
 11
 192
 76
 72
 65
 56
 45
 6
 32
 20
 15
 192
 89
 84
 76
 65
 52
 7
32 
 20
 15
 192
 101
 96
 86
 74
60 
 36.5
 25
 18.5
 192
 114
 108
 97
 84
67 
36.5 
 25
 18.5
 192
 127
 120
 108
 93
75 
10 
 36.5
 25
 18.5
 192
 140
 132
 119
 102
82 
 11

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
 
فلنچ پمپ
MM
قطر پروانه
MM
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
دور بردقیقه
2900
تعداد طبقات
رانش
OUT
مکش
IN
جریان/I
قدرت/POWER
رانش
OUTLET
مکش
INLET
 32
 44
 56
 68
 80
آمپرAMP
اسبHP
کیلواتKW
 
 
 
 
***
 
 
 
 
**
 15.7
 10
 7.5
 
 
 
 
 
65
 
 
 
 
 
80
 175(170)
 38
 35
 30
 23
 --
 
 
 
 
ارتفاع
(متر)
 Head
(M)
 1a
 22
 15
 11
 185
 47
 45
 41
 36
 30
 1a
 29.2
 20
 15
 192
 51
 49
 45
 40
35 
 34
 25
 18.5
 180
 86
 81
 72
 62
 --
 2a
 39.5
 30
 22
 192
 102
 97
90 
80 
69 
 2
 54
 40
 30
 185
 137
 129
 117
 103
 --
3a 
 67
 50
 37
 192
 153
 146
 136
 121
 104
 3
 81.5
 60
 45
 192
 204
 195
 181
 161
139 
 4
 98
 75
 55
 192
 255
 244
 226
 201
173