کمپرسورها

 خشک کننده Absorption Dryer

شامل دو برج همراه با مواد  جاذب داخل اين برجها و شيرهاي تخليه مي باشد. اين مواد جاذب بخار آبي را كه در مسير هواي فشرده قرار دارد  تا ميزان بسيار زيادي جذب مي كند.
 
 
 
 تله آبگير Water trap 
بعد از كمپرسور نصب مي گردد و ذرات آب خروجي از كمپرسور را جذب كرده واز ورود اين ذرات به مخزن جلوگيري مي كند.
 
 
 
فيلتر Filter 
در هواي فشرده هميشه غبار و ذرات معلق و روغن وجود دارد كه وقتي باهم مخلوط مي شوند هواي فشرده كثيف اسيدي بوجود مي آورند كه باعث فرسايش ماشين آلات پنوماتيك ، مسدود شدن شيرآلات و فرسايش لوله ها مي شوند كه هزينه هاي سنگيني را در بر دارند . ميكروفيلترها وظيفه جداسازي روغن ذرات گرد و غبار از هواي خروجي كمپرسور را بر عهده دارند.
فيلترهاي براي مصارف عمومي (GP)
فيلترهاي با بازده بالا (HE)
فيلترهاي كربن فعال (AC)
فيلترهاي كربن فعال (DP)
فيلترهاي فشار قوي براي مصارف عمومي (HPGP)
 
روغن كمپرسور اسكرو (پيچشي) Lubricant
شركت Ingersoll-Rand تاكيد فراواني به استفاده از روغن خاصي بنام Ultra Coolant در كمپرسورهاي اسكرو (پيچشي) دارد. خواص مهم اين روغن عبارتند از:
اين روغن بروي روتورهاي اسكرو اثري ندارد و به آنها نمي چسبد.
حالت كف كنندگي ندارد.
اين روغن مخصوص دماهای بالا بوده ، بنابراين تبخير نشده و باهوای خروجی خارج نمی شود.
دارای عمر طولانی حدود 8000 ساعت می باشد.
 
 مخزن هواي فشرده
براي ذخيره هواي فشرده مورد استفاده قرار مي گيرد و با توجه به ميزان فشار مورد نياز خط هواي فشرده ، داراي فشار كاري متفاوتي مي باشد.