شناور پمپیران

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
آبدهی به متر مکعب بر ساعت/Capacity
20 
 25
 30
 35
 40
 45
 50
 55
 
 
ارتفاع کل به متر Head(m) /
 6E33/2+271/2
17 
16 
 15
 14
 12
 10.5
 8.3
 6.5
 
 
 6E33/2+271/3
 25
 23
 22
 20
 17.5
15.5 
13 
10 
 
 
 6E53/2+271/4
 33
32 
30 
28 
25 
21 
17 
14 
 
 
6E53/2+271/5 
43 
40 
38 
34 
31 
26 
22 
17 
 
 
 6E73/2+271/6
 50
 48
 45
42 
37 
31 
26 
20 
 
 
 6E73/2+271/7
 59
 56
 52
 49
 43
 37
 30
 23
 
 
7A93/2+271/8 
67 
 64
 60
 55
 49
 42
 34
 26
 
 
7A93/2+271/9 
75 
71 
66 
61 
54 
 47
 38
 29
 
 
 7A113/2+271/10
 84
 80
 76
 70
 62
 52
 43
34 
 
 
7A113/2+271/11 
92 
87 
81 
75 
66 
58 
47 
37 
 
 

 

 

پمپ + موتور
Motor + PUMP
تعداد
طبقه
قدرت/power
جریان
قطر
چاه
قطر لوله
وزن
ارتفاع
 
طول
قطر سوپاپ
KW
HP
 A
.In 
 .In
kg 
mm 
 6E33/2+271/2
 2
3.7 
8.8 
75 
20 
1365 
 3
 6E33/2+271/3
 3
3.7 
 5
 8.8
 8
 4
 80
29.5 
1475 
 3
6E53/2+271/4 
 4
 5.7
 7.5
13 
 4
 92
 39.5
 1670
 3
6E53/2+271/5 
 5
 5.5
 7.5
 13
 8
 4
 97
 49.5
 1780
 3
 6E73/2+271/6
 6
7.5
10 
17 
 8
 4
 107
59
1960
3
 6E73/2+271/7
 7
 7.5
 10
17 
 4
 112
 69
2070 
7A93/2+271/8 
 8
 9.2
12.5 
20 
10 
136 
 79
 2100
 3
7A93/2+271/9 
 9
 9.2
12.5 
 20
 10
 4
 41
 89
 2210
 3
 7A113/2+271/10
 10
 11
 15
 24
10 
156 
99 
2390 
 3
 7A113/2+271/11
 11
 11
15 
24 
10 
 4
 161
 108
 2500
 3