کمپرسورها

کمپرسور پیستونی Reciprocating Compressors

 

انواع کمپرسور پیستونی Ingersoll Rand:

کمپرسورهای رفت و برگشتی پيستونی هوا خنک بدون روغن (T30 NL & V-Compact)
کمپرسورهای رفت و برگشتی پيستونی هوا خنک روغنی (T30)
کمپرسورهای رفت و برگشتی پيستونی هوا خنک روغنی فشارقوی (T30)
کمپرسورهای رفت و برگشتی پيستونی آب خنک بدون روغن (SV- IHE- PHE- LLE- XLE)
کمپرسورهای رفت و برگشتی پيستونی آب خنک روغنی و بدون روغن فشارقوی (JG - Series)
 
کمپرسور پیستونی Reciprocating Compressors 
در كمپرسورهاي پيستوني با حركت پيستون بسمت عقب گاز بدرون سيلندر وارد گرديده و فضاي درون سيلندر را پر می كند. در حركت رو بجلو، با اعمال نيرو از سوي پيستون گاز حبس شده در سيلندر متراكم مي گردد. جهت سهولت در ورود و خروج گاز در سيلندر و ايجاد شرايط لازم براي تراكم آن در حركت رو به جلوي پيستون، اين كمپرسورها مجهز به سوپاپهاي مكش و دهش مي باشند. حركت رفت و برگشتي پيستون از طريق ميل لنگ و شاتون تامين مي شود. سوپاپهاي مكش و دهش نصب شده در بالاي سيلندر در جهت عكس يكديگر عمل مي كنند.
بزرگترين مزيت اين كمپرسور ها در مقايسه با ساير انواع مورد استفاده در صنايع، بالا بودن راندمان كلي آن وقابليت دست يابي به فشا رهاي بالا مي باشد.