سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 300
 250
 200
150 
100 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 36.5
25 
18.5 
125 
150 
 259
14.3 
18 
20.5 
22.2 
23.2 
ارتفاع
(متر)
 HEAD
(m)
 36.5
25 
 18.5
250 
 11.7
 15.8
 18.4
20.3 
21.4 
 32
20 
 15
240 
 9
13.2 
16.2 
18 
19.3 
 32
20 
 15
230 
 _
 11
 14
 16.1
 17.4