اتا بزرگ(آبدهی بالا)

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
550
 450
350
 250
 150
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 243
180
 132
 
 
150
 
 
200
 500
57.5
 71.5
 79.5
83
85
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 205
 150
 110
 480
 48
 62.5
 71.5
 75
 77
 205
 150
 110
 460
 39
 55
 64
 69
 70.5
 163
 122
 90
 440
 --
 48.5
 58.5
 63
 65