سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25-GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 8
 7
 6
 5
 4
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
2.2 
0.75 
 32
50 
209 
 12
 13.2
 14
 14.4
 14.7
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
 2.2
 1
 0.75
200 
 10.4
11.8 
 12.5
 13.1
 13.4
 1.7
 0.75
0.55 
190 
9.8 
11 
 11.6
 12
 1.7
 0.75
0.55 
180 
 _
 9
 10
10.6 

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 16
 14
12 
10 
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 15.7
 10
 7.5
 32
50 
209 
 48
53 
 56
57.5 
 59
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
11.6 
 7.5
 5.5
 200
 _
 46.5
 50
 52.5
54 
 8.7
 5.5
 4
190 
 _
 38
 43
46 
47.5 
 8.7
 5.5
 4
180 
 _
 _
 35
39.5 
 42