سانتریفیوژ پمپیران

 مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
16
14
12
10
 8
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 9.26
 5.5
4
 
 
40 
 
 
65
319
 28.5
33
 35.5
37
 37.5
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
9.26
5.5
4
310
22
30
32
33.5
34
9.26
5.5
4
300
--
26
29
30.5
31
7.89
4
3
290
 --
22
26
27.5
28.5