سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت          ارتفاع: 5 تا 90 متر        

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:      محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 40
 35
 30
 25
 20
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
5.2
 3
 2.2
 
 
50
 
 
65
209
 11.2
12.4
 13.2
 13.7
 14.2
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
5.2
3
2.2
200
9.2
10.6
11.6
12.3
12.8
4
2
1.5
190
--
8.8
10
10.8
11.3
4
2
1.5
180
 --
--
8.2
9.3
10

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
2900
RPM
2900
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 90
 75
 60
 45
 35
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 34
 25
18.5
 
 
50
 
 
65
 209
39
 47
 52.5
 55.5
59
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
29.2
20
15
200
--
40
46
50
52
22
15
11
190
 --
31.5
39.5
44
46.5
22
15
11
180
 --
--
32.5
38
41.5