سانتریفیوژ پمپیران

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 300 ميلي متر

ظرفيت آبدهي: 5 تا 1800 متر مكعب در ساعت 

ارتفاع: 5 تا 90 متر

درجه حرارت سيال در آببندي

با نوار گرافيت : از 50- تا 110 درجه سانتيگراد 

با آببندي مكانيكي: 50- تا 140 درجه سانتيگراد

جنس مواد:

محور: فولاد: 2-60 st

پروانه: چدن: 25- GG

محفظه: چدن :GG-25

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
فلنچ پمپ
(MM)
قطر
پروانه
(MM)
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
CAPACITY
دور
1450
RPM
1450
رانش
 
مکش
 
جریان
قدرتPOWER/
رانش
OUT
مکش
IN
 120
 100
80
60
40
آمپر
HP
KW
 
 
***
 
 
**
 58.5
 41
 30
 
 
80
 
 
100
404
 43
51.5
55.5
57
 57.5
ارتفاع
(متر)
HEAD
(m)
58.5
41
30
380
31
42.5
47.5
50
50.5
44
30
22
360
--
35
40.5
43.5
45
36.5
25
18.5
 340
 --
 26.5
34
 38
40