لوارا - LOWARA

پمپ هاي سانتريفوژ تمام استيل سريCA (N)-(N)CEA 

 پمپ هاي سري CA-CEA سطح وسيعي از مصارف خانگي و صنعتي را پوشش داده است .

سري CEA  بصورت تك پروانه مي باشد. نوع N از جنس استاينلس استيل 316L بوده كه جهت پمپاژ موارد خورنده قابل استفاده است.

كاربرها

* افزايش فشار آب در سيستم هاي صنعتي و ساختماني

* سير كوله كردن آب در مصارف تاسيساتي ، گرمايشي و سرمايشيچ

* بوستر پمپهاي آبرساني و آتش نشاني

*جهت مصارف آب آشاميدني و سيستم هاي تصفيه آب RO

* ساخت بوستر پمپ هاي تك پمپه بصورت دور متغير تكفاز و سه فاز با پمپ هاي CA-CEA

مشخصات فني

* حداكثر آبدهي تا 31 متر مكعب در ساعت و حداكثر فشار 62 متر

* گستره دماي سيال: 10- تا 85 درجه سانتيگراد ( مدل هاي CA-V-CEA-V و يا آببندي FPM قابليت انتقال سيال تا دماي 110 درجه سانتيگراد را نيز دارند.)

* كلاس عايقبندي: F

* درجه محافظت: IP55

*جنس پروانه ، بدنه پمپ ديفيوزر: استينلس استيل 304

* جنس شافت مدل هاي CA: استيل 304

* جنس شافت مدل هاي CEA: استيل 316

* جنس كاسه نمد: سراميك/ كربن /NBR

* داراي قابليت كاركرد مداوم

رديف مدل نوع پمپ قدرت(kw) قدرت(hp) حداكثر ارتفاع(m) حداكثر آبدهي(m/h) دهانه ورودي(اينچ) دهانه خروجي (اينچ)
1  CAM70/33  دوپروانه-تك فاز 0.75  1  43  4.8 1-1.4  1
2  CAM120/33   دوپروانه-تك فاز 1.1  1.5  44.3  8.4 1-1.4  1
3  CAM120/55   دوپروانه-تك فاز 1.85  2.5  62  8.4 1-1.4  1
4  CAM200/33   دوپروانه-تك فاز 1.85 2.5   43.2  12.2 1-1.2  1
5  CA120/33  دوپروانه- سه فاز 1.1  1.5  44.3  9 1-1.4  1
6  CA120/55  دوپروانه- سه فاز 1.85  2.5  63.8  9 1-1.4  1
7  CA200/33  دوپروانه- سه فاز 1.85  2.5  43.2  12.6 1-1.4  1
8 CA200/35  دوپروانه- سه فاز 2.2  3  53.5  12.6 1-1.2  1
9  CA200/55  دوپروانه- سه فاز 3  4  62.6  12.6 1-1.2  1
10  CEAM70/3  بشقابي- تك فاز 0.37  0.5  22  4.8 1-1.4  1
11  CEAM70/5   بشقابي- تك فاز 0.5  0.75  31.1  4.8 1-1.4  1
12  CEAM80/5   بشقابي- تك فاز 0.75  1  32  6 1-1.4  1
13  CEAM120/5   بشقابي- تك فاز 0.9  1.2  31.8  9.6 1-1.4  1
14  CEAM210/2   بشقابي- تك فاز 0.75  17.7  18 1-1.2  1
15  CEAM210/4   بشقابي- تك فاز  1.5  2  25.5  18 1-1.2 1-1.4
16  CEAM370/1   بشقابي- تك فاز 1.1  1.5  16.3  26  2 1-1.4
17 CEAM370/2   بشقابي- تك فاز 1.5  2  20.4  29  2 1-1.4
18  CEAM370/3   بشقابي- تك فاز 1.85  2.5  24.4  31  2 1-1.4
19  CEA70/3  بشقابي -سه فاز 0.37  0.5  22  4.8 1-1.4  1
20  CEA70/5   بشقابي -سه فاز 0.5  0.75  31.1  4.8 1-1.4  1
21  CEA80/5   بشقابي -سه فاز 0.75  32  6 1-1.4  1
22  CEA120/5   بشقابي -سه فاز 0.9  1.2  31.8  9.6 1-1.4  1
23  CEA210/2   بشقابي -سه فاز 0.75  1  17.7  18 1-1.2 1-1.4
24  CEA210/4   بشقابي -سه فاز

 1.5

 2  25.5  18 1-1.2 1-1.4
25  CEA370/1   بشقابي -سه فاز  1.1  1.5  16.3  26  2 1-1.4
26  CEA370/3   بشقابي -سه فاز  1.85  2.5  24.4  31  2 1-1.4