لوارا - LOWARA

الكترو پمپ هاي لجن كش مستغرق سري DL

لجن كش هاي سري DL  قابليت پمپاژ اجسام جامد موجود در آب را دارند.

كاربردها

* جهت پمپاژ فاضلاب هايي كه داراي اجسام معلقستند

* تخليه مخازن و پمپاژ آب كثيف

* تخليه فاضلاب و زمين گل آلود

* كاربرد در سطح وسيع جهت شركت هاي تصفيه فاضلاب

مشخصات فني

*ظرفيت آبدهي : حداكثر تا 120متر مكعب در ساعت و حداكثر ارتفاع تا 21 متر

* حداكثر عمق فرو رفتگي در سيال :5 متر

سيل مكانيكي در مقابل برخورد با اجسام جامد محافظت شده است

* درجه محافظت :IP68

* حداكثر دماي سيال: براي پمپ هاي كاملا شناور : 50 درجه سانتيگراد

براي پمپ نيمه شناور : 25 درجه سانتيكراد

* قابليت پمپاژ اجسام جامد

DL 80-DL 90-DL 105-Vortex-mini Vortex جهت پمپ هاي 45mm

DL 109-DL 125- DL 160- DLV 100- DLV 115 جهت پمپ هاي 50 mm

* نمونه هاي تكفاز و سه فاز موجود مي باشد.

* جنس بدنه پمپ : چدن

* جنس پروانه شافت و محافظ موتور : استينلس استيل

 

رديف مدل قدرت(hp) نوع ولتاژ حداكثر ارتفاع(m) حداكثر آبدهي(m/h) دهانه خروجي (اينچ) جنس پروانه توان)kw)
1 DL 105 1.5 لجن كش سه فاز 14.1 30 2 استيل 304 _
2 DL 109 1.5 لجن كش سه فاز 18.3 36 2 استيل 304 _
3 DL 125 2 لجن كش سه فاز 21.9 42 2 استيل 304 _
4 DLC 65-39 _  _  17  80 2-1.2  _ 3.9
5 DLC 65-51 _  _  21  80 2-1.2  _ 4.8
6 DLC 66-35 _  _  25  45 2-1.2  _ 3.3
7 DLC 80-66 _  _  24  110  3  _ 6.6
8 DLS4100-31 _  _  13  115  4  _ 2.9
9 DLS4 100-45 _  _ 16   135  4  _ 4.3
10 DLS4 100-63A _  _ 16   175  4  _ 5.4
11 DLS4 100-92 _  _  21  250  4  _ 8.6
12 DLS4 150-262 _  _  31  450  6  _ 25.6