لوارا - LOWARA

بوستر ست هاي دور متغيير با الكترو پمپ هاي عمودي استاينلس استيل

سريGHV20

با بكارگيري سيستم Hydrovar در بوستر پمپ هاي دور متغيير به عتت وجود حفاظت هاي لازم در اين سيستم به تابلو

برق پيچيده و جداگانه نيازي نخواهد بود.

 

* ويژگي هاي محصول

* كاهش نويز با بكارگيري سيستم هاي دور متغيير Hydrovar

* نصب ونگهداري آسان

* كنترل توسط مبدل فشار

* فشار خروجي ثابت

*محافظ در برابر كاركرد خشك

* مدل با شير يكطرفه در دهانه مكش طبق تقاضا قابل ارائه مي باشد

* مشخصات فني

* تعداد پمپ : 2 دستگاه و قابل افزايش تا 6 دستگاه مي باشد

* حداكثر آبدهي : تا 900متر مكعب در ساعت و حداكثر فشار تا 310 متر

* ولتاژ ورودي به تابلو

تكفاز v 50 HZ-1*230

سه فاز V 50 HZ-3*400

* گستره توان

 تكفاز 2.2*2 KW

سه فاز  55*2 kw

نحوه استارت موتور به صورت فركانس متغيير مي باشد

* گستره دماي سيال : 0 تا 40 درجه سانتيگراد

* نوع پمپ : طبقاتي عمودي

* جنس پمپ :  استاينلس استيل

 بوستر ست هاي دور متغيير و ثابت مارك LoWARA ساخت ايتاليا

رديف مدل شرح توان(kw) آبدهي (L/min) ارتفاع(m)
 1 TKS/4HM9ZT بوستر پمپ دور متغيير تك پمپه تك فاز 0.9*1 40-120 48-20
 2 TKS/2HM7ZT بوستر پمپ دور متغيير تك پمپه تك فاز 0.75*1 20-70  50-20
 3 TKS/BG7 بوستر پمپ دور متغيير تك پمپه تك فاز 0.75*1 20-60  38-25
 4 GTKS20/4HM9ZT بوستر پمپ دور متغييردوپمپه تك فاز 0.9*2  80-240  48-20
 5 GTKS20/2HM7ZT بوستر پمپ دور متغيير دو پمپه تك فاز  0.75*2 40-140  50-20
 6 GHV20/SV409F15T بوستر پمپ دور متغيير دو پمپه سه  فاز 1.5*2  80-240 33-75
GHV20/SV411F22T بوستر پمپ دور متغيير دو پمپه سه  فاز 2.2*2 80-240  43-94
 8 GHV20/SV806F30T بوستر پمپ دور متغيير دو پمپه سه فاز 3*2 160-460  40-77
 9 GHV20/SV809F40T بوستر پمپ دور متغيير دو پمپه سه فاز 4*2  160-460  60-115
 10 GHV20/SV1606F55T بوستر پمپ دور متغيير دو پمپه سه فاز 5.5*2 240-800  45-100