لوارا - LOWARA

پمپ هاي شناور جهت چاه هاي 5 اينچ سري SCUBA

پمپ هاي سري SCUBA بسيار پر مصرف جهت كاربرد هاي كشاورزي بوده و داراي سيستم آببندي دوبل مي باشد.

كاربرد ها

* تامين آب مخازن ، آب انبار ، چاه هاي 6 اينچي و رودخانه ها

* افزايش فشار با قرار دادن مستقيم پمپ در مخزن يا چاه ، جهت كاهش سرو صدا