لوارا - LOWARA

پمپ هاي استينلس استيل ايستاده طبقاتي سري SV

پمپ هاي طبقاتي عمودي با قابليت اعتماد بالا و تكنولوژي پيشرفته رنج گسترده اي از نياز هاي مشتريان را پوشش مي

دهد.

كاربردها

* جهت پمپ آب در بخش هاي صنعتي ، كشاورزي و ساختماني

* بوستر پمپ هاي آبرساني و آتشنشاني

* تغذيه بويلر

* سيستم هاي تصفيه آب RO

* سيستم هاي شستشو صنعتي

* انتقال مايع هاي با خاصيت خورندگي

*  سيستم هاي فواره

* صنايع غذايي و آشاميدني

مشخصات فني

* ظرقيت آبدهي : حداكثر تا 160 متر مكعب بر ساعت و حداكثر فشار تا 330 متر

* حداكثر فشار كاري : 16-14 BAR (بستگي به نوع پمپ دارد)

* قابليت عملكرد بصورت دائم

* گستره دماي سيال: از 30- تا 120 درجه سانتيگراد

* جنس پروانه ، شفت و ديفيوزر و بدنه پمپ براي سري ISV-35V-5V-10SV-15SV-22SV :استينلس استيل

* جنس كاسه نمد: تنكستن كربايد/ كربن / EPDM

* جنس ديسك يا حفاظ نگهدارنده سيل مكانيكي : استينلس استيل

* تيپ N اين پمپ ها ، تمام استينلس استيل 316 مي باشند (جهت آب با TDS بيشتر از 3000)

* مدل هاي جديد اين سري بنام 33SV-46SV-66SV-92SV-125SV علاوه بر افزايش رنج آبدهي و ارتفاع- داراي82درصد بازدهي بوده و مي توانند بصورت سري به هم متصل شده واز اين طريق در خروجي مجموع فشارهاي دو پمپ سري شده را بدست آورد.

* موتورهاي بكار رفته در اين سري پمپ ها از نوع استاندارد است

* مكانيكال سيل پمپ ها بدون نياز به باز شدنموتور قابل تعويض مي باشد

 الكتروپمپ هاي عمودي استيل طبقاتي LOWARA ساخت ايتاليا

 رديف مدل  قدرت(HP)  حداكثر ارتفاع(M)  ورودي/ خروجي(اينچ)  آبدهي(M/H)  آبدهي(M/H)   آبدهي(M/H)  
 1         3.6 2.4 1.2
 SV206F07T  1  64  1  31  45.5  56
 SV207F11T  1.5  75  1  36.5  53  65.5
 4  SV208F11T  1.5  5/85  1  41.5  61  75
 5  SV209F11T  1.5  96  1  46.5  68.5  84
 6  SV211F15T  2  117  1  57  84  103
 7  SV212F15T  2  128  1  62  91  112
 8  SV214F22T  3  150  1  73  106  131
 9  SV216F22T  3  171  1  83  122  150
10   SV216F22T  3  192  1  93  137  168
11   SV220F30T  4  214  1  104  152  187
 12  SV222F30T  4  235  1  114  167  206
 13  SV224F30T  4  256  1  125  182  224
 14          7.2  3.6  2.4
 15  SV407F11T  1.5  70 1-1.4  26  53  59.5
 16  SV408F15T  2  80 1-1.4  29.5  61  68
 17  SV409F15T  2  90 1-1.4  33.5  68.5  76.5
 18  SV411F22T  3  110 1-1.4  41  83.5  93.5
19   SV414F30T  4  140 1-1.4  52  106  119
 20  SV416F30T  4  160 1-1.4  59.5  122  136
 21  SV418F30T  4  180 1-1.4  67  137  153
 22  SV420F40T  5.5  200 1-1.4  74  152  170
 23  SV422F40T  5.5  220 1-1.4  81.5  167  187
 24  SV424F40T  5.5  240 1-1.4  89  182  204
 25          14  7.2  4
 26  SV805F022T  3  68 1-1.2  33  60  64
27   SV806F30T  4  82 1-1.2  40  71  77
 28  SV808F40T  5.5  110 1-1.2  53  95  103
29   SV809F40T  5.5  123 1-1.2  60  107  116
30   SV811F55T  7.5  150 1-1.2  73  130  141
 31  SV812F55T  7.5  164 1-1.2  80  142  154
 32  SV814F75T  10  192 1-1.2  93  166  180
 33  SV816F75T  10  220 1-1.2  106  190  205
34           24  14  8
35   SV1604F40T  5.5  69  2  28.6  59  66.5
 36  SV1605F55T  7.5  86  2  35.5  73 83 
 37  SV1606F55T  7.5  104  2  43  88  100
38   SV1607F75T  10  121  2  50  103  116
 39  SV1608F75T  10  138  2  57  117  133
 40  SV1610F110T  15  173  2  72  147  166
 41  SV1612F110T  15  207  2  86  176 199 
 42  SV1614F150T  20  242  2  100  205  232
 43  SV1615F150T  20  260  2  108  220  249

 الكتروپمپ هاي عمودي استيل طبقاتي LOWARA ساخت ايتاليا

رديف مدل قدرت(HP) حداكثر ارتفاع(M) ورودي/خروجي(اينچ) آبدهي(M/H) آبدهي(M/H) آبدهي(M/H)
          35 30 22
  SV3302/2F40T  5.5  34.1  2-1.2  22.4  27  32
  SV3302/1F40T  5.5  38.8   2-1.2 27.5   32  36
  SV3302F55T  7.5  45   2-1.2  35  39  43
  SV3303/2F55T  7.5  52.2   2-1.2  38  44  51
  SV3303/1F75T  10  61.3   2-1.2  45  51  58
  SV3303F75T  10  67.4   2-1.2  52  58  64
  SV3304/2F75T  10  78.8   2-1.2  58  66  74
  SV3304/1F110T  15  85   2-1.2  65  73  81
  SV3304F110T  15  91.1  &