لوب پمپ

مشخصات و ويژگي ها

* ساختمان منحصر به فرد پمپ و مكانيكال سيل ، امكان دسترسي آسان به قطعات ، شستشوي سريع و صرف وقت كمتر

را امكان پذير مي نمايد.

* دسترسي آسان به لوپها ومكانيكال سيل بدون نياز به باز نمودن لوله هاي مكش و رانش و ديگر اجزا

* قابليت نصب آسان ژاكت حرارتي در جلو و عقب پمپ

* قابليت نصب پمپ بصورت افقي و عمودي

* قابليت تبديل مكانيكال سيل تك به دوبل با كمترين تغييرات

* قابليت نصب به صورت فلنج دار يا رزواره اي مطابق DIN 11851 وSM

* قابليت پمپاژ سيال تا 1000.000GP ، دبي 26M3/H ، فشار 26 بار

* طراحي محفظه سيل و نوع مكانيكال سيل و نوع مكانيكال سيل بگونه اي ميباشد كه در تماس كمتري با سيال بوده

وهميشه تميز باقي مي ماند و افزايش طول عمر سيل مكانيكي و كاهش خرابي ناشي از تماس با سيالات كثيف و ذرات

جامد را تضمين مي نمايد و مكانيكال سيل همواره در تماس با سيال پمپ شونده است .

 رديف مدل  liters/rev  دهانه خروجي فشار(BAr)   دور خروجي rev/min 
 1  PL125  0.05  1  20  1000
 2  PL140  0.12  1.5  12  800
 3  PL150  0.21  2  8  800
 4  PL250  0.41  2  12  700
 5  PL265  0.62  2.5  8  700