طبفاتی فشار قوی پمپیران-WKL

مشخصات كلي پمپ هاي گريز از مركز

قطر خروجي: 32 تا 200 ميلي متر         ظرفيت آبدهي: 2 تا 950 متر مكعب در ساعت          ارتفاع:  تا 480 متر      

درجه حرارت سيال در آببندي

 با نوار گرافيت : از 10- تا 110 درجه سانتيگراد      با آببندي مكانيكي: 10- تا 140 درجه سانتيگراد

 جنس مواد:

محور: فولاد: 2-60 st        پروانه: چدن: 25- GG     محفظه: چدن :25- GG

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
 
فلنچ پمپ
MM
قطر پروانه
MM
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
دور بردقیقه
1450
تعداد طبقات
رانش
OUT
مکش
IN
جریان/I
قدرت/POWER
رانش
OUTLET
مکش
INLET
 7
 12
 17
 22
27 
آمپرAMP
اسبHP
کیلواتKW
 
 
 
 
 
***
 
 
 
 
 
**
 2.85
 1.5
 1.1
 
 
 
 
 
50
 
 
 
 
 
65 
 165
 10
 9
 8
 7
 6
 
 
 
 
ارتفاع
(متر)
Head
(M)
5.52 
2.2 
 165
 19
 18
 16
 14
 11
 2
 7.89
 4
 3
 165
 29
 27
 24
 21
 17
 3
 9.26
 5.5
 4
 165
 38
 36
 33
 28
23 
 4
 9.26
 5.5
 4
 165
 48
 45
41 
 36
28 
 5
 12.2
 7.5
 5.5
 165
 57
 54
 49
 43
34 
 12.2
 7.5
 5.5
 165
 67
 63
 58
 50
 39
 7
 16.5
 10
 7.5
 165
 77
72 
66 
57 
45 
 8
 16.5
 10
 7.5
 165
 83
81 
74 
 64
51 
 23.8
 15
 11
 165
 96
 90
 82
 71
56 
10 
 23.8
 15
 11
 165
 105
 100
 90
 78
 62
 11
23.8 
15 
11 
 165
 115
 108
 99
 85
 68
12 
 23.8
15 
11 
 165
 124
118 
107 
92 
73 
13 
23.8 
 15
11 
 165
134 
 127
 115
 100
 79
 14

 

قطر لوله
INCH
مشخصات موتور
 
فلنچ پمپ
MM
قطر پروانه
MM
آبدهی(مترمکعب بر ساعت)
دور بردقیقه
2900
تعداد طبقات
رانش
OUT
مکش
IN
جریان/I
قدرت/POWER
رانش
OUTLET
مکش
INLET
 17
 25
 33
 41
 49
آمپرAMP
اسبHP
کیلواتKW
 
 
 
***
 
 
 
**
 9.15
 5.5
 4
 
 
 
50
 
 
 
65
 150
 33
 30
 26
 21
 --
 
 1a
 15.7
 10
 7.5
 165
 38
 36
 33
 30
 25
 1
 22
 15
 11
 155
 66
 61
 56
 48
 39
 2a
 29.2
 20
 15
 165
 76
 72
 67
 60
 50
 2
 34
 25
 18.5
 165
 114
 108
 100
 90
 76
      3
 39.5
 30
 22
 155
 132
 124
 112
 76
 76
 4a
 54
 40
 30
 165
 151
 144
 133
 120
 101
 4
 54
 40
 30
 165
 189
 179
 166
 149
 126
 5
67
 50
 37
 165
 227
 215
 200
 179
 151
 6
 67
 50
 37
 165
 254
 241
 221
 196
 163
 7